Afleveringen & shownotes

Aflevering 21 - Uitspraken 28-06-2022

In deze aflevering worden besproken: 7 arresten, 1 beschikking en 10 conclusies.
Naar de shownotes bij Aflevering 21 - Uitspraken 28-06-2022

Aflevering 20 - Uitspraken 21-06-2022

In deze aflevering worden besproken: 37 arresten, 7 beschikkingen en 2 conclusies.
Enkele onderwerpen: Veel uitspraken, maar ook veel 81 RO / Instellen rechtsmiddel bij verkeerde instantie / Instellen rechtsmiddel per e-mail / Schorsing vervolging en einde zaak / Stukken door hof opgemaakt na inzending dossier naar HR / Vernietigingen wegens onjuiste maatstaf in beklagzaken / Uitgebreide beschikking over EOB
Naar de shownotes bij Aflevering 20 - Uitspraken 21-06-2022

Aflevering 19 - Uitspraken 14-06-2022

In deze aflevering worden besproken: 1 vordering tot cassatie in het belang der wet, 10 arresten en 5 conclusies.
Enkele onderwerpen: Hoge Raad over procesafspraken in strafzaken / Verkrachting met 'andere feitelijkheid' / Bevoegdheidsverdeling rechter en minister in uitleveringszaken / Zwaar lichamelijk letsel en opzet daarop / Voordeelsberekening met of zonder fiscale consequenties? / Toetsingskader regeling weigerende observandi
Naar de shownotes bij Aflevering 19 - Uitspraken 14-06-2022

Aflevering 18 - Uitspraken 07-06-2022

In deze aflevering worden besproken: 10 arresten, 2 conclusies.
Enkele onderwerpen: Wel cassatieschriftuur, geen cassatie-akte / Schennis met kleren aan / Post-Keskin verfijningen / Toestemming doorzoeking auto / Wetenschap ongeldigheid rijbewijs / Uitlokking moord Helmin Wiels
Naar de shownotes bij Aflevering 18 - Uitspraken 07-06-2022

Aflevering 17 - Uitspraken 24 & 31-05-2022

In deze aflevering worden besproken: 29 arresten, 5 beschikkingen.
Enkele onderwerpen: Verwijzingsopdracht Hoge Raad / Tegenstrijdigheid bewezenverklaring verduistering en oplichting zelfde geldbedragen / Poging tot brandstichting / Economische eenheid met partner bij berekening w.v.v. / Verschoningsrecht inhouse counsel / Vatbaarheid Instagram-account voor inbeslagneming en verbeurdverklaring
Naar de shownotes bij Aflevering 17 - Uitspraken 24 & 31-05-2022

Aflevering 16 - Uitspraken 17-05-2022

In deze aflevering worden besproken: 12 arresten, 3 beschikkingen en 8 conclusies.
Enkele onderwerpen: Penstraatliquidatie in Curaçao / Geweld onder gedetineerden / Fractuur zwaar lichamelijk letsel? / Veel art. 81 RO
Naar de shownotes bij Aflevering 16 - Uitspraken 17-05-2022

Aflevering 15 - Uitspraken 10-05-2022

In deze aflevering worden besproken: 6 arresten, 1 beschikking en 21 conclusies.
Betekening oproeping zitting / Veranderen van de inrichting in de Wet Milieubeheer / Bevoegdheid economische raadkamer / Schimmige constructie rond uitlevering / Veel conclusies over beslag
Naar de shownotes bij Aflevering 15 - Uitspraken 10-05-2022

Aflevering 14 - Uitspraken 19&22-04-2022

In deze aflevering worden besproken: 14 arresten, 9 beschikkingen en 1 conclusie.
Enkele onderwerpen: Arresten Marco Kroon / Posbankmoord / Termijn verzet strafbeschikking / Intrekking cassatieberoep / Ontucht door masseur / Oplegging 2 verschillende gevangenisstraffen / Beklag over EOB / Beklag over beslag servers berichtendienst
Naar de shownotes bij Aflevering 14 - Uitspraken 19&22-04-2022

Aflevering 13 - Uitspraken 12-04-2022

In deze aflevering worden besproken: 12 arresten en 7 conclusies.
Enkele onderwerpen: Strikte waarborgen onderzoek rijden onder invloed van drugs / Strafmaat o.b.v. beoogde hoeveelheid in te voeren cocaïne / Herziening wegens Wet straffen en beschermen / Ne bis in idem / Moord Helmin Wiels / Schennis met kleren aan
Naar de shownotes bij Aflevering 13 - Uitspraken 12-04-2022

Aflevering 12 - Uitspraken 05-04-2022

In deze aflevering worden besproken: 25 arresten, 3 beschikkingen en 3 nieuwsitems.
Enkele onderwerpen: Gevolgen Prokuratuur-arrest in Nederland / Onpartijdigheid militaire rechter in Schaarsbergen-zaak / Getuigen in ontnemingszaken / Cassatie tegen tenuitvoerlegging voorwaardelijke ISD-maatregel
Naar de shownotes bij Aflevering 12 - Uitspraken 05-04-2022

Aflevering 11 - Uitspraken 29-03-2022

In deze aflevering worden besproken: 18 arresten, 3 beschikkingen en 9 conclusies.
Enkele onderwerpen: betekening bij een Frans AZC / beslag op je auto onder je kind / 0,01 promille te veel / vrijheidsberoving of dwang? / Geerings bij hennepteelt
Naar de shownotes bij Aflevering 11 - Uitspraken 29-03-2022

Aflevering 10 - Uitspraken 22-03-2022

In deze aflevering worden besproken: 16 arresten en 11 conclusies.
Enkele onderwerpen: incidenteel cassatieberoep na intrekking principaal beroep / betekeningsadressen / kernroljurisprudentie / cocaïne in de fietstas / de zaak Sharleyne / herhaald beslag op auto / Penstraatliquidatie op Curaçao / zwaar lichamelijk letsel / diefstal met geweld en zware mishandeling in de bajes
Naar de shownotes bij Aflevering 10 - Uitspraken 22-03-2022

Aflevering 9 - Uitspraken 15-03-2022

In deze aflevering worden besproken: 18 arresten, 2 beschikkingen en 1 conclusie.
Enkele onderwerpen: Una via en ne bis in idem / Veel 81.1 RO / Geweld bij burgeraanhouding / Lange proeftijd en bijzondere voorwaarden
Naar de shownotes bij Aflevering 9 - Uitspraken 15-03-2022

Aflevering 8 - Uitspraken 08-03-2022

In deze aflevering worden besproken: 8 arresten en 15 conclusies.
Enkele onderwerpen: Conclusies in de zaken van Marco Kroon over o.m. wildplassen / De eerste Ennetcom en EnchroChat-zaken / Medeplegen van moord / Internationaal ne bis in idem / Te laat ingesteld cassatieberoep en verzet / Een officier van justitie in de militaire kamer.
Naar de shownotes bij Aflevering 8 - Uitspraken 08-03-2022

Aflevering 7 - Uitspraken 22-02-2022

In deze aflevering worden besproken: 19 arresten, 2 beschikkingen en 2 conclusies.
Enkele onderwerpen: veel dood en natuurlijk ook weer het nodige verderf / Zijn WhatsApp-berichten getuigenverklaring à charge? / Bewijs van rijden met ongeldig verklaard rijbewijs / Gemeenschappelijke kasopstelling bij voordeelsberekening / Uitgebreide conclusie over shockschade / Conclusie over bloedonderzoek
Naar de shownotes bij Aflevering 7 - Uitspraken 22-02-2022

Aflevering 6 - Uitspraken 15-02-2022

In deze aflevering worden besproken: 13 arresten en 1 beschikking.
Enkele onderwerpen: ondeugend versluierd taalgebruik / meerdere politieachtervolgingen, o.a. met kluis uit rijdende auto gooien en schieten door de politie / belaging van een advocatenkantoor / verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer
Naar de shownotes bij Aflevering 6 - Uitspraken 15-02-2022

Aflevering 5 - Uitspraken 08-02-2022

In deze aflevering worden besproken: 13 arresten en 3 conclusies.
Enkele onderwerpen: Herrie op de bouwbeurs in de RAI / Oplichting met een vleesschotel / Bepalen straf ex art. 423 lid 4 Sv / Ambtshalve cassatie of toch niet? / Kansloze herzieningsaanvragen / Één honderdste promille te veel
Naar de shownotes bij Aflevering 5 - Uitspraken 08-02-2022

Aflevering 4 - Uitspraken 01-02-2022

In deze aflevering worden besproken: 12 arresten, 1 beschikking en 6 conclusies.
Enkele onderwerpen: Oplichting / Hennepteelt / OM-betekening / Professioneel verschoningsrecht / Ontucht op de achterbank van een politieauto met carnaval
Naar de shownotes bij Aflevering 4 - Uitspraken 01-02-2022

Aflevering 3 - Uitspraken 25-01-2022

In deze aflevering worden besproken: 18 arresten en 6 beschikkingen.
Enkele onderwerpen: veel art. 416 lid 2 Sv, inbeslagneming en onttrekking aan het verkeer van auto's met verborgen ruimtes, ontneming in de Checkpoint-zaak, fietsenheling, verschil in bewijslast bij medeplegen van telen resp. aanwezig hebben hennep.
Naar de shownotes bij Aflevering 3 - Uitspraken 25-01-2022

Aflevering 2 - Uitspraken 18-01-2022

In deze aflevering worden besproken: 8 arresten en 2 conclusies.
Enkele onderwerpen: Zwaardvis / Valsheid in geschrift / Wijziging zittingstijdstip / Vluchtelingenverdrag / Stukken in het Kroatisch / Gooien met ammoniak
Naar de shownotes bij Aflevering 2 - Uitspraken 18-01-2022

Aflevering 1 - Uitspraken 11-01-2022

In deze aflevering worden besproken: 4 arresten en 5 conclusies.
Enkele onderwerpen: fatale woningoverval in Helmond - Leerplichtwet - kan een stelbrief tegelijk ook een appelschriftuur zijn? - handsfree betekening in coronatijden - afwijzing van getuigenverzoeken
Naar de shownotes bij Aflevering 1 - Uitspraken 11-01-2022

Aflevering 0 - Introductie

Bij deze aflevering geen links naar arresten, want die worden niet besproken in deze introductie-uitzending. In plaats daarvan vind je in de shownotes de tekst van de aflevering.
Naar de shownotes bij Aflevering 0 - Introductie